استعلام حق بیمه

استعلام حق بیمه‌ های صادره از سوی نمایندگی ۲۵۶۲ پاسارگاد

  • مثال: پژو
  • مثال: 206 SD
  • به تومان درج گردد.
  • در صورت وجود ذکر شود.
  • در صورت وجود ذکر شود
  • کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید و شماره را به صورت کامل بنویسید، مانند : 09122345678
  • در صورت خرید بیمه نامه بدنه ، بیمه پاسارگاد برای منزل مسکونی‌تان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، بیمه آتش سوزی به همراه پوشش زلزله، انفجار و صاعقه صادر خواهد نمود. لذا آدرس منزل را به صورت کامل وارد نمایید.
  • دارندگان حساب بانکی پاسارگاد، مشمول تخفیف در صدور بیمه بدنه خواهند شد.